Kinco Int’l Inc. v. Liberty Glove Co. (USDC DO)

Trademark infringement. Representing Plaintiff.